Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ? Phép quay biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song với nó.10/10/2019//  by admin Câu hỏi: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ? Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi TRẮC NGHIỆM TOÁN .NET đáp án và lời giải Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải Hoc toan […]The math online

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *