Quá trình sản xuất gang trong lò cao, sắt trong quặng hemantit bị khửCâu hỏi: Quá trình sản xuất gang trong lò cao, sắt trong quặng hemantit bị khử theo sơ đồ: A. Fe2O4 →Fe2O3→FeO→Fe B. Fe2O3 →Fe3O4→FeO→Fe C. Fe3O→FeO→Fe2O3→Fe D. Fe2O3→FeO→Fe3O4→Fe Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: B (Fe_2O_3overset{CO}{rightarrow}Fe_3O_4rightarrow FeOrightarrow Fe) Hãy […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *