Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử  

Câu hỏi: Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử A. ARN                         B.  ADN                                       C.  Prôtêin                        D. ADN và ARN Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời …

Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử   Read More »

Why An ‘Internet of Thoughts’ Between Human Brains and Cloud Storage Needs Blockchain Technology – BeInCrypto

According to an international team of neurosurgeons, roboticists, and nanotechnologists, we are likely decades away from connecting the human brain with cloud storage. Blockchain technology may prove to be the fundamental component needed to realize this futuristic vision. According to an article published in Fronteirs in Neuroscience, science fiction may soon become reality. In just a few …

Why An ‘Internet of Thoughts’ Between Human Brains and Cloud Storage Needs Blockchain Technology – BeInCrypto Read More »

50 ĐỀ THI MINH HỌA MÔN TOÁN THPT QUỐC GIA 2019

50 ĐỀ THI MINH HỌA MÔN TOÁN THPT QUỐC GIA 2019 TRÍCH RÚT RA TỪ NGÂN HÀNG BT PRO. —————- tất cả là file word có đáp án từng câu. nằm trong thư mục. ————- các bạn xem online và tải về: —————— ————– DOWNLOAD FILE WORD DE THI TOAN ————– ( Nguồn Tiêu Phước …

50 ĐỀ THI MINH HỌA MÔN TOÁN THPT QUỐC GIA 2019 Read More »

Kết luận nào sau đây sai khi nói về đột biến nhiễm sắc thể?

Câu hỏi: Kết luận nào sau đây sai khi nói về đột biến nhiễm sắc thể? A. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể làm không làm tăng số lượng nhiễm sắc thể B. Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi hàm lượng ADN trong nhiễm sắc thể C. Sử dụng đột biến mất …

Kết luận nào sau đây sai khi nói về đột biến nhiễm sắc thể? Read More »

Health Canada Says Apple ‘Still Indicating’ Apple Watch ECG Features Coming to Canada

Health Canada has again posted an update in regards to the Apple Watch electrocardiogram (ECG) features in the iPhone maker’s latest Series 4 wearable. The latest tweet from Health Canada this morning told us, “Apple is still indicating that they are working to bring the Apple Watch heart features to Canada soon. However, to date, …

Health Canada Says Apple ‘Still Indicating’ Apple Watch ECG Features Coming to Canada Read More »

Bình luận- Đề xuất thêm về đề thi thử toán 2019 – Chuyên Đại học Vinh lần 1

Bình luận- Đề xuất thêm về đề thi thử toán 2019 – Chuyên Đại học Vinh lần 1 file pdf các bạn tham khảo ————– DOWNLOAD FILE TẠI ĐÂY The post Bình luận- Đề xuất thêm về đề thi thử toán 2019 – Chuyên Đại học Vinh lần 1 appeared first on Sách Toán – …

Bình luận- Đề xuất thêm về đề thi thử toán 2019 – Chuyên Đại học Vinh lần 1 Read More »

Teen jumps to death after argument with mum; sparks parenting debate in China – AsiaOne

Footage of a 17-year-old boy jumping to his death from a high bridge in Shanghai last week has sparked heated debate among internet users, with many criticising the standard of Chinese parenting. The boy jumped from the Lupu Bridge, which crosses the Huangpu River, on Wednesday evening. Before he jumped, he had been in the …

Teen jumps to death after argument with mum; sparks parenting debate in China – AsiaOne Read More »

Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Biết rằng cơ thể tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng?

Câu hỏi: Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Biết rằng cơ thể tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có …

Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Biết rằng cơ thể tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng? Read More »

Grantville council approves agreement for internet – Newnan Times-Herald

NTH file photo Tim Bish Grantville residents and businesses will have internet access – finally. The Grantville City Council approved an agreement between the city and Swift Link Wireless, which gives the company permission to rent space from the city to provide internet access to the area. “We are not a vendor offering to sell …

Grantville council approves agreement for internet – Newnan Times-Herald Read More »