Nội dung nào dưới đây không phải là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?Câu hỏi: Nội dung nào dưới đây không phải là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? A. Bình đẳng giữa anh, chị, em. B. Bình đẳng giữa vợ và chồng C. Bình đẳng giữa cha mẹ và con. D. Bình đẳng giữa người trong dòng tộc. Hãy chọn trả lời đúng trước khi […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *