Kể nội dung bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ thành một câu chuyện theo lời của emMột hôm, nhóm bạn thân chúng em tụ họp dưới gốc cây bàng ở góc sân trường, sôi nổi bày tỏ những mơ ước, khát vọng của tuổi thơ. Đề bài Kể nội dung bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ thành một câu chuyện theo lời của em. Lời giải chi tiết Một […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *