Kể lại câu chuyện Ở Vương quốc Tương Lai theo lời của emKể lại câu chuyện Ở Vương quốc Tương Lai theo lời của em. Nghe theo lời của bà Tiên, Tin-tin và Mi-tin nhắm chặt mắt lại và dang rộng cánh tay. Tự  nhiên, các bạn bay vút lên cao. Bên tai, tiếng gió thổi ù ù. Một lát sau, tiếng bà Tiên vang lên: –  […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *