Hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 3 mới: Unit 13


Ngữ pháp: Unit 13 Where’s my book NGỮ PHÁP 1. Phân biệt khi dùng “here” và “there” Ta dùng “here” chỉ nơi người nói hoặc người viết ở gần sát bên còn “there” chỉ nơi khác hoặc ở xa người nói hoặc người viết. ± Những giới từ nơi chốn thường được sử dụng cho […]

The post Hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 3 mới: Unit 13 appeared first on Sách Toán – Học toán.Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *