Học Giải Sách bài tập Hoá 12 cơ bản – Chương IX – Bài 43: Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế


Bài 9.1 trang 101 sách bài tập (SBT) Hóa học 12.Trong số các nguồn năng lượng sau đây, nhóm các nguồn năng lượng nào được coi là năng lượng “sạch” ?A. Điện hạt nhân, năng lượng thủy triều.B. Năng lượng gió, năng lượng thủy triều.C. Năng lượng nhiệt điện, năng lượng địa nhiệt.D. Năng lượng […]

The post Học Giải Sách bài tập Hoá 12 cơ bản – Chương IX – Bài 43: Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế appeared first on Học giải bài tập.Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *