Giải Câu 1.31 trang 10 sách bài tập Vật lí 12 Nâng caoMột ròng rọc có bán kính 40 cm và có momen quán tính (0,05,kg.{m^2}) đối với trục của nó.Ròng rọc chịu một lực không đổi 3,2N tiếp tuyến với vành. Lúc đầu ròng rọc đứng yên. Tính tốc độ góc của ròng rọc sau khi quay được 5s. Bỏ qua mọi lực cản. Giải (eqalign{  […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *