Giải Câu 1.30 trang 10 sách bài tập Vật lí 12 Nâng caoMột đĩa tròn đồng chất khối lượng m = 1,5 kg, bán kính R = 40 cm đang quay đều quanh trục vuông góc với mặt đĩa với tốc độ góc (omega  = 10) rad/s. Tác dụng lên đĩa một momen hãm. Đĩa quay chậm dần sau đó khoảng thời gian (Delta t = 2) […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *