Giải Câu 1.29 trang 9 sách bài tập Vật lí 12 Nâng caoMột bánh đà có momen quán tính đối với trục quay cố định là 60 (kg.{m^2}) . Bánh đà đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momen lực 30 N.m đối với trục quay. Bỏ qua mọi lực cản. Sau bao lâu, kể từ khi bắt đầu quay, bánh đà đạt tới tốc […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *