Giải bài Cho những nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ Z = 1 đến Z = 36. Tìm những nguyên tố có cấu hình electron thỏa mãn 2 điều kiện : + Lớp ngoài cùng có 8e. + Lớp ngoài cùng chứa số e tối đa.


Cho những nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ Z = 1 đến Z = 36. Tìm những nguyên tố có cấu hình electron thỏa mãn 2 điều kiện :+ Lớp ngoài cùng có 8e.+ Lớp ngoài cùng chứa số e tối đa. Lời giải: Trong những nguyên tố có số hiệu nguyên tử […]

The post Giải bài Cho những nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ Z = 1 đến Z = 36. Tìm những nguyên tố có cấu hình electron thỏa mãn 2 điều kiện :
+ Lớp ngoài cùng có 8e.
+ Lớp ngoài cùng chứa số e tối đa.
appeared first on Học giải bài tập.Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *