Giải bài 3.13 trang 37 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 Nâng cao. Coi rằng điện trở của dây tóc bóng đèn ở khoảng nhiệt độ này tăng tỉ lệ bậc nhất theo nhiệt độ.Bài 3.13 trang 37 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng cao Dây tóc bóng đèn (220 V- 200W) khi đèn sáng bình thường ở ({2500^o}C) có điện trở lớn gấp 10,8 lần so với điện trở của nó ở ({100^o}C). Tìm hệ số nhiệt điện trở (alpha ) và điện trở ({R_0}) của dây […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *