Giải bài 1.67 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 Nâng cao. Dự đoán hiện tượng sẽ xảy ra và tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự đoán.Bài 1.67 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng cao Cắt một tờ giấy hình tròn theo đường xoắn ốc để tạo một con rắn giấy. Uốn đầu con rắn lên một chút, rồi đưa lại gần nó một thanh nhựa đã được cọ xát mạnh nhiều lần vào khăn len. Dự […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *