Đối với vùng đặc quyền kinh tế, Việt NamCâu hỏi: Đối với vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam cho phép các nước:  A. Được thiết lập các công trình và các đảo nhân tạo B.  Được tổ chức khảo sát, thăm dò các nguồn tài nguyên C. Được tự do hàng hải, hàng không, đặt ống dẫn dầu và cáp quang biển […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *