Do nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với thư ký riêng, chị A đã đến nơi làm việc của chồng lăng mạCâu hỏi: Do nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với thư ký riêng, chị A đã đến nơi làm việc của chồng lăng mạ, sỉ nhục thư ký riêng của anh. Chị H đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? A. Được pháp luât bảo hộ về sức khỏe. […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *