Đây là điểm giống nhau về lịch sử hình thành của khối thượng nguồn sông Chảy và khối núi cao Nam Trung BộCâu hỏi: Đây là điểm giống nhau về lịch sử hình thành của khối thượng nguồn sông Chảy và khối núi cao Nam Trung Bộ A. Cùng được hình thành trong đại Cổ sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo B. Cùng được hình thành trong đại Trung sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *