Công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của người khác khi thực hiện hành viCâu hỏi: Công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của người khác khi thực hiện hành vi nào dưới đây? A. Bắt người trái phép. B. Hạ nhục người khác. C. Tố giác tội phạm. D. Đe dọa giết người. Hãy chọn trả lời đúng trước khi […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *