Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn nam, 4 bạn nữ vào một ghế dài sao cho các bạn nữ ngồi cạnh nhau?10/10/2019//  by admin Câu hỏi: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn nam, 4 bạn nữ vào một ghế dài sao cho các bạn nữ ngồi cạnh nhau? Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi TRẮC NGHIỆM TOÁN .NET đáp án và lời giải Hãy […]The math online

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *