zMath Viet nam

Phòng kín phải có kích thước đủ lớn và thường không có đồ đạc mới có tiếng vang => câu sai là B

Phòng kín phải có kích thước đủ lớn và thường không có đồ đạc mới có tiếng vang => câu sai là B Câu hỏi: Xác định tập hợp các điểm biểu diễn số phức z trên mặt phẳng phức sao cho (frac{1}{{z – i}}) là số thuần ảo. A. Trục tung, bỏ điểm (left( …

Phòng kín phải có kích thước đủ lớn và thường không có đồ đạc mới có tiếng vang => câu sai là B Read More »

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – trang 64, 65, 66 – Tuần 35 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2 trang 64, 65, 66 Tiết 2 Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 Đề bài Câu 1. Dùng dấu gạch chéo (/) để tách vế câu ghép và cho biết các vế câu ghép đó có quan …

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – trang 64, 65, 66 – Tuần 35 – Tiết 2 Read More »

Tìm số phức z có mô đun nhỏ nhất thỏa điều kiện (left( {z – 2} right)left( {overline z  + 2i – 1} right)) là số thực.

Câu hỏi: Tìm số phức z có mô đun nhỏ nhất thỏa điều kiện (left( {z – 2} right)left( {overline z  + 2i – 1} right)) là số thực. A. (z = frac{8}{5} + frac{4}{5}i.) B. (z = 1 + 2i.) C. (z = frac{8}{5} – frac{4}{5}i.) D. (z = 1 – 2i.) Đáp án …

Tìm số phức z có mô đun nhỏ nhất thỏa điều kiện (left( {z – 2} right)left( {overline z  + 2i – 1} right)) là số thực. Read More »

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2 – trang 65, 66 – Tuần 35 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65, 66 Tiết 2 Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Đề bài Câu 1. Gạch dưới các bộ phận câu: a) Trả lời cho câu hỏi Vì sao? – Vì đi nắng không …

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2 – trang 65, 66 – Tuần 35 – Tiết 2 Read More »

Giải phương trình (left( {iz – 1} right)left( {z + 3i} right)left( {overline z  – 2 + 3i} right) = 0) trên tập hợp số phức.

Câu hỏi: Giải phương trình (left( {iz – 1} right)left( {z + 3i} right)left( {overline z  – 2 + 3i} right) = 0) trên tập hợp số phức. A. (left[ {begin{array}{*{20}{c}}{z =  – i}\{z =  – 3i}\{z = 2 + 3i}end{array}} right.)  B. (left[ {begin{array}{*{20}{c}}{z =  – i}\{z =  – 3i}\{z = 2 – 3i}end{array}} …

Giải phương trình (left( {iz – 1} right)left( {z + 3i} right)left( {overline z  – 2 + 3i} right) = 0) trên tập hợp số phức. Read More »

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 59, 60 – Tuần 34 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 59, 60 – Tiết 2. Luyện tập chung – Tuần 34 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Biểu đồ dưới đây cho biết số quyển vở mà mỗi lớp trong khối …

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 59, 60 – Tuần 34 – Tiết 2 Read More »

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 61, 62 – Tuần 35 – Tiết 1

Giải bài tập 1,2,3,4 trang 61, 62 – Tiết 1. Luyện tập chung – Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Viết tiếp vào chỗ chấm:  a) (dfrac{7}{8} times 1dfrac{2}{7} =  ldots ) b) (dfrac{4}{5}:2dfrac{1}{7} =  ldots ) c) (5,18 times …

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 61, 62 – Tuần 35 – Tiết 1 Read More »