zMath Viet nam

Toán học tuổi trẻ – số 500 tháng 02/2019

Toán học tuổi trẻ – số 500 tháng 02/2019 Mời các bạn xem online và đặt mua báo giấy đọc sẽ tốt hơn ————- các bạn xem online và tải về: —————— ————– DOWNLOAD HERE file pdf ————– Đón đọc số sau. The post Toán học tuổi trẻ – số 500 tháng 02/2019 appeared first …

Toán học tuổi trẻ – số 500 tháng 02/2019 Read More »

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Bài 32: Nội Năng Và Sự Biến Thiên Nội Năng

Bài 32.1 trang 76 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10.Câu nào sau đây nói về nguyên nhân của sự thay đổi nhiệt độ của một vật là đúng ?Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vậtA. ngừng chuyển động.B. nhận thêm động năng.C. chuyển động chậm …

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Bài 32: Nội Năng Và Sự Biến Thiên Nội Năng Read More »

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Bài 33: Các Nguyên Lí Của Nhiệt Động Lực Học

33.1. Công thức nào sau đây mô tả đúng nguyên lí I của NĐLH ?A. ΔU = A – Q. B. ΔU = Q-A.C. A = ΔU – Q. D. ΔU = A + Q.Hướng dẫn trả lời:Chọn đáp án D 33.2. Quy ước về dấu nào sau đây phù hợp với công thức AU …

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Bài 33: Các Nguyên Lí Của Nhiệt Động Lực Học Read More »

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Đố vui chương V và VI

Bài 1 trang 82 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10.Tại sao đèn kéo quân ngừng quay ?Vào dịp Tết Trung thu, chúng ta thường chơi đèn kéo quân (H.VI.2). Đèn kéo quân có thể coi là một động cơ nhiệt. Khi ngọn nến (hiện nay người ta thường thay nến bằng một bóng đèn …

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Đố vui chương V và VI Read More »

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Bài 34 – 35: Chất Rắn Kết Tinh. Chất Rắn Vô Định Hình. Biến Dạng Cơ Của Vật Rắn

Bài 34 – 35.1 trang 83 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10.Một thanh đồng có đường kính 20 mm. Xác định độ biến dạng nén tỉ đối của thanh này khi hai đầu của nó chịu tác dụng một lực nén bằng 94,2 kN. Cho biết suất đàn hồi của đồng là 11,8.10l0 Pa.A. …

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Bài 34 – 35: Chất Rắn Kết Tinh. Chất Rắn Vô Định Hình. Biến Dạng Cơ Của Vật Rắn Read More »

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Bài 36: Sự Nở Vì Nhiệt Của Vật Rắn

Bài 36.1 trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10.Một thanh dầm cầu bằng sắt có độ dài 10 m khi nhiệt độ ngoài trời là 10°C. Độ dài của thanh dầm sẽ tăng thêm bao nhiêu khi nhiệt độ ngoài trời là 40°C. Cho biết hộ số nở dài của sắt là 11.10-6 …

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Bài 36: Sự Nở Vì Nhiệt Của Vật Rắn Read More »