zMath Viet nam

Công thức toán học THPT (cấp 3)

Công thức toán học sơ cấp – tham khảo nhanh. ============== Tra cứu khi ôn thi….. =================== XEM TRỰC TUYẾN —————– Đề thi và đáp án file PDF DOWNLOAD file pdf The post Công thức toán học THPT (cấp 3) appeared first on Sách Toán – Học toán. Edu math viet nam

Kỹ thuật sử dụng Casio – Vinacal hỗ trợ giải nhanh đề thi môn Toán 12

Kỹ thuật sử dụng Casio – Vinacal hỗ trợ giải nhanh đề thi môn Toán 12 —- Sách toán —– ============== Tra cứu khi ôn thi….. =================== XEM TRỰC TUYẾN —————– Đề thi và đáp án file PDF DOWNLOAD file pdf The post Kỹ thuật sử dụng Casio – Vinacal hỗ trợ giải nhanh đề …

Kỹ thuật sử dụng Casio – Vinacal hỗ trợ giải nhanh đề thi môn Toán 12 Read More »

20 ĐỀ THI THỬ TOÁN THI THPT QUỐC GIA 2019 – GIẢI CHI TIẾT

20 ĐỀ THI THỬ TOÁN THI THPT QUỐC GIA 2019 – GIẢI CHI TIẾT ===== —- Sách đề thi toán —– ============== Tra cứu khi ôn thi….. =================== XEM TRỰC TUYẾN —————– Đề thi và đáp án file PDF DOWNLOAD file pdf The post 20 ĐỀ THI THỬ TOÁN THI THPT QUỐC GIA 2019 – …

20 ĐỀ THI THỬ TOÁN THI THPT QUỐC GIA 2019 – GIẢI CHI TIẾT Read More »

Đề: Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số (y = sqrt {1 + x} + sqrt {3 – x} – sqrt {x + 1} .sqrt {3 – x}).

Câu hỏi: Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số (y = sqrt {1 + x} + sqrt {3 – x} – sqrt {x + 1} .sqrt {3 – x}). A.(m = frac{9}{{10}}) B.(m = 2sqrt 2 – 1) C.(m = frac{8}{{10}}) D.(m = 2sqrt 2 – 2) Hãy chọn trả lời đúng trước …

Đề: Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số (y = sqrt {1 + x} + sqrt {3 – x} – sqrt {x + 1} .sqrt {3 – x}). Read More »

Đề: Tìm giá trị lớn nhất của m để hàm số (y = {x^3} – 3m{x^2} + x) đồng biến trên R.

Câu hỏi: Tìm giá trị lớn nhất của m để hàm số (y = {x^3} – 3m{x^2} + x) đồng biến trên R. A.1 B.(frac{1}{{sqrt 3 }}) C.(-frac{1}{{sqrt 3 }}) D.2 Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Có vấn đề về lời giải xin các bạn để …

Đề: Tìm giá trị lớn nhất của m để hàm số (y = {x^3} – 3m{x^2} + x) đồng biến trên R. Read More »

Đề: Người ta cần xây một hồ nước với dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng (frac{{288}}{5}{m^3}.) Đáy hồ là hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng.  Giá thuê nhân công để xây  hồ là 500 000 đồng/({m^2}.) Nếu kích thước của hồ nước được tính toán để chi phí thuê nhân công là ít nhất thì chi phí đó là bao nhiêu?

Câu hỏi: Người ta cần xây một hồ nước với dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng (frac{{288}}{5}{m^3}.) Đáy hồ là hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng.  Giá thuê nhân công để xây  hồ là 500 000 đồng/({m^2}.) Nếu kích thước của hồ nước được tính toán …

Đề: Người ta cần xây một hồ nước với dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng (frac{{288}}{5}{m^3}.) Đáy hồ là hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng.  Giá thuê nhân công để xây  hồ là 500 000 đồng/({m^2}.) Nếu kích thước của hồ nước được tính toán để chi phí thuê nhân công là ít nhất thì chi phí đó là bao nhiêu? Read More »

Đề: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số (f(x) = {x^2} – mx + 1) bằng -3.

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số (f(x) = {x^2} – mx + 1) bằng -3. A.m = 6 B.m=4 C.m=2 D.m=-4 hoặc m=4. Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Có …

Đề: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số (f(x) = {x^2} – mx + 1) bằng -3. Read More »

Đề: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số (f(x) = x + frac{4}{{x + 1}}) trên đoạn [0;4].

Câu hỏi: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số (f(x) = x + frac{4}{{x + 1}}) trên đoạn [0;4]. A.3 B.4 C.(frac{{24}}{5}) D.6 Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Có vấn đề về lời giải xin các bạn để lại phản hồi cuối bài. Đáp …

Đề: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số (f(x) = x + frac{4}{{x + 1}}) trên đoạn [0;4]. Read More »

Đề: Cho hàm số (fleft( x right) = 4{sin ^2}left( {3x – 1} right)). Tập giá trị của hàm số (f'left( x right)) là:

Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right) = 4{sin ^2}left( {3x – 1} right)). Tập giá trị của hàm số (f’left( x right)) là: A.(left[ { – 12;12} right])   B.(left[ { – 2;2} right]) C.(left[ { – 4;4} right]) D.(left[ {0;4} right]) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và …

Đề: Cho hàm số (fleft( x right) = 4{sin ^2}left( {3x – 1} right)). Tập giá trị của hàm số (f'left( x right)) là: Read More »

Đề: Tìm giá trị nhỏ nhất hàm số (y = {e^x}{(x – 2)^2}) trên đoạn [1;3]

Câu hỏi: Tìm giá trị nhỏ nhất hàm số (y = {e^x}{(x – 2)^2}) trên đoạn [1;3] A.-e       B.0 C.e D.({e^3}) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Có vấn đề về lời giải xin các bạn để lại phản hồi cuối bài. Đáp án …

Đề: Tìm giá trị nhỏ nhất hàm số (y = {e^x}{(x – 2)^2}) trên đoạn [1;3] Read More »