zMath Viet nam

Cho hàm số (y = frac{{3x + 2}}{{x + 2}}) có đồ thị (C). Những điểm trên (C), tại đó tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4 có tọa độ là :

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{{3x + 2}}{{x + 2}}) có đồ thị (C). Những điểm trên (C), tại đó tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4 có tọa độ là : A. (-1 ;-1) và (-3 ;7) B. (1 ;-1) và (3 ;-7) C. (1 ;1) và (3 ;7) D. (-1 ;1) và (-3 ;-7) Đáp án đúng: A Hãy trả …

Cho hàm số (y = frac{{3x + 2}}{{x + 2}}) có đồ thị (C). Những điểm trên (C), tại đó tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4 có tọa độ là : Read More »

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 – trang 57, 58 – Tuần 34 – Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57, 58 – Tiết 1. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo). Ôn tập về hình học – Tuần 34 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Viết số thích hợp …

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 – trang 57, 58 – Tuần 34 – Tiết 1 Read More »

Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều – Chương 4 Hình học SBT Toán 8

Bài 56 trang 149 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 Hình chóp tứ giác đều S.ABCD (h.144) có các mặt bên là những tam giác đều, AB = 8m, O là trung điểm của AC. Độ dài đoạn SO là: A. (8sqrt 2 )m B. (6m) C. (sqrt {32} m) D. 4m Hãy …

Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều – Chương 4 Hình học SBT Toán 8 Read More »

Soạn bài Tôi và chúng ta (trích cảnh ba) SBT Ngữ Văn 9 tập 2

1. Phân tích mâu thuẫn cơ bản trong vở kịch Tôi và chúng ta. Theo em, vấn đề mà vở kịch đặt ra có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của xã hội lúc bấy giờ ? Trả lời:    Muốn xác định đúng mâu thuẫn cơ bản trong vở kịch, cần đọc …

Soạn bài Tôi và chúng ta (trích cảnh ba) SBT Ngữ Văn 9 tập 2 Read More »

Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là :

Câu hỏi: Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là : A. Luôn có trục đối xứng  B. Nhận đường thẳng nối hai cực trị làm trục đối xứng  C. Luôn có tâm đối xứng D. Luôn nhận điểm cực trị làm tâm đối xứng Đáp án đúng: C Hãy trả lời câu hỏi …

Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là : Read More »

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 – trang 58, 59, 60 – Tuần 34 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 58, 59, 60 – Tiết 2. Ôn tập về tìm số trung bình cộng. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó – Tuần 34 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 …

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 – trang 58, 59, 60 – Tuần 34 – Tiết 2 Read More »

Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều – Chương 4 Hình học SBT Toán 8

Bài 58 trang 149 SBT Toán 8 tập 2 Tính diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đều theo các kích thước cho ở hình 145. Hướng dẫn giải: Hình vẽ đã cho là hình chóp có ba mặt xung quanh và mặt đáy là các tam giác đều bằng nhau có cạnh là …

Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều – Chương 4 Hình học SBT Toán 8 Read More »