zMath Viet nam

Bài 11: Khối lượng riêng -Trọng lượng riêng – Giải sách bài tập Vật lý 6

Bài 11.1 trang 38 SBT Lý 6: Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh, ta cần dùng những dụng cụ gì? Hãy chọn câu trả lời đúng. A. Chỉ cần dùng một cái cân B. Chỉ cần dùng một cái lực kế. C. Chỉ cần dùng một cái bình chia độ. D. …

Bài 11: Khối lượng riêng -Trọng lượng riêng – Giải sách bài tập Vật lý 6 Read More »

Bài 10: Lực kế – Giải sách bài tập Vật lý 6

Bài 10.1 trang 34: Trong các câu sau đây, câu nào đúng? A. Lực kế là dụng cụ dùng đế đo khối lượng. B. Cân Rôbécvan là dụng cụ dùng để đo trọng lượng. C. Lực kế là dụng cụ dùng để đo cả trọng lượng lẫn khối lượng. D. Lực kế là dụng cụ dùng …

Bài 10: Lực kế – Giải sách bài tập Vật lý 6 Read More »

Bài 9: Lực đàn hồi – Giải sách bài tập Vật lý 6

A. Giải SBT Bài 9.1 trang 31 SBT Lý 6: Lực nào dưới đây là lực đàn hồi? A. Trọng lực của một quả nặng. B. Lực hút của một nam châm tác dụng lên một miếng sắt. C. Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp. D. Lực kết dính giữa một tờ giấy …

Bài 9: Lực đàn hồi – Giải sách bài tập Vật lý 6 Read More »

Bài 15: Đòn bẩy – Giải sách bài tập Vật lý 6

Bài 15.1 trang 49 Sách bài tập Lý 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: a) Đòn bẩy luôn có……………. và có…………….. tác dụng vào nó. b) Khi khoảng cách từ điểm tira tới điểm tác dụng của người lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của vật cần nâng …

Bài 15: Đòn bẩy – Giải sách bài tập Vật lý 6 Read More »

Bài 28 – 29: Sự sôi – Giải sách bài tập Vật lý lớp 6

Bài 28.1 Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào là của sự sôi? A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào. B. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng. C. Chỉ xảy ra trong lòng chất lỏng. D. Chỉ xảy ra ở một nhiệt độ xác định của …

Bài 28 – 29: Sự sôi – Giải sách bài tập Vật lý lớp 6 Read More »

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – trang 47, 48 – Tuần 31 – Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 47, 48 Tiết 1 Tuần 31 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 Đề bài Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: Cô bé làng Chăm             Đông Chiêu bẻ cục đất sét bằng …

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – trang 47, 48 – Tuần 31 – Tiết 1 Read More »

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – trang 49, 50 – Tuần 31 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 49, 50 Tiết 2 Tuần 31 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 Đề bài Câu 1. Dùng các quan hệ từ và cặp quan hệ từ sau để đặt câu. Nếu…thì…, là, mà, nên, không những…mà …

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – trang 49, 50 – Tuần 31 – Tiết 2 Read More »

+ Dao động xủa vật có phương trình (x = {x_1} + {x_2} = 1cos left( {10t + frac{pi }{4}} right)) cm.

+ Dao động xủa vật có phương trình (x = {x_1} + {x_2} = 1cos left( {10t + frac{pi }{4}} right)) cm. + Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc có độ lớn cực đại ({left| v right|_{max }} = omega A = 10) cm/s. Đáp án A Câu hỏi: Cho …

+ Dao động xủa vật có phương trình (x = {x_1} + {x_2} = 1cos left( {10t + frac{pi }{4}} right)) cm. Read More »