zMath Viet nam

Trận chiến đấu gay go, quyết liệt nhất trong chiến dịch Hồ Chí Minh

Câu hỏi: Trận chiến đấu gay go, quyết liệt nhất trong chiến dịch Hồ Chí Minh là trận nào? A. Trận Phước Long và đường số 14 B. Trận đánh ở Phan Rang C. Trận đánh ở Xuân Lộc D. Trận đánh ở sân bay Tân Sơn Nhất Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả …

Trận chiến đấu gay go, quyết liệt nhất trong chiến dịch Hồ Chí Minh Read More »

Bài 2. Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định – Câu 2 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Hai chất điểm có khối lượng 1 kg và 2 kg được gắn ở hai đầu của một thanh nhẹ có chiều dài 1m.

Bài 2. Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định – Câu 2 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Hai chất điểm có khối lượng 1 kg và 2 kg được gắn ở hai đầu của một thanh nhẹ có chiều dài 1m. Bài 2. Hai chất …

Bài 2. Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định – Câu 2 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Hai chất điểm có khối lượng 1 kg và 2 kg được gắn ở hai đầu của một thanh nhẹ có chiều dài 1m. Read More »

Vừa thành lập, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đặt quan hệ ngoại giao với bao nhiêu nước

Câu hỏi: Vừa thành lập, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đặt quan hệ ngoại giao với bao nhiêu nước? A. 78 nước B. 56 nước C. 94 nước  D. 106 nước Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp …

Vừa thành lập, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đặt quan hệ ngoại giao với bao nhiêu nước Read More »

Bài 2. Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định – Câu 1 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Một momen lực không đổi tác dụng vào một vật có trục quay cố định.

Bài 2. Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định – Câu 1 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Một momen lực không đổi tác dụng vào một vật có trục quay cố định. Bài 1. Một momen lực không đổi tác dụng vào một vật có …

Bài 2. Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định – Câu 1 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Một momen lực không đổi tác dụng vào một vật có trục quay cố định. Read More »

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng ta đã bầu ai làm Tổng Bí thư

Câu hỏi: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng ta đã bầu ai làm Tổng Bí thư? A. Trường Chinh B. Đỗ Mười C. Nguyễn Văn Linh D. Phạm Văn Đồng Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp …

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng ta đã bầu ai làm Tổng Bí thư Read More »

Bài 1. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định – Câu 8 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao. Tại thời điểm t=0, một bánh xe đạp bắt đầu quay quanh một trục gia tốc góc không đổi. Sau 5s nó quay được một góc 25 rad. Tính tốc độ góc và gia tốc góc của bánh xe tại thời điểm t=5s.

Bài 1. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định – Câu 8 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao. Tại thời điểm t=0, một bánh xe đạp bắt đầu quay quanh một trục gia tốc góc không đổi. Sau 5s nó quay được một góc 25 rad. Tính tốc độ …

Bài 1. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định – Câu 8 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao. Tại thời điểm t=0, một bánh xe đạp bắt đầu quay quanh một trục gia tốc góc không đổi. Sau 5s nó quay được một góc 25 rad. Tính tốc độ góc và gia tốc góc của bánh xe tại thời điểm t=5s. Read More »

Nền tảng của nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần

Câu hỏi: Nền tảng của nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII là: A. Giáo dục và đào tạo B. Khoa học và công nghệ C. Kinh tế và quốc phòng D. Văn hóa và giáo dục Lời giải tham …

Nền tảng của nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần Read More »

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng xác định nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của công

Câu hỏi: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng xác định nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở đất nước ta là:  A. Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần B. Nâng cao dân trí, bồi …

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng xác định nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của công Read More »