Bài 2. Thực hiện pháp luật – Câu 2 trang 26 SGK GDCD lớp 12. Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ?Bài 2. Thực hiện pháp luật – Câu 2 trang 26 SGK GDCD lớp 12. Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ? Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ? GỢI Ý LÀM BÀI –   Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *